Contido para subscritoras

Precisamos do teu compromiso neste proxecto a través de achegas editoriais ou económicas que contribúan ao sostemento dun xornal independente e xusto.

adiante.gal finánciase coas contribucións das socias traballadoras e das socias promotoras, e cos recursos xerados polas achegas das subscritoras. As modalidades de apoio, antes do comezo da publicación e en todos os casos son dun pagamento único.

Se queres apoiar outra forma de contar e que se conten outras cousas, participa. Di o que queres, elixe a nosa axenda, dinos que nos interesa e cales son as historias sobre as que queres ler, sobre que cuestións queres que se poña o foco e sobre cales temos que profundar.