Que é adiante.gal?

adiante.gal é unha comunidade de colaboradoras e lectoras que impulsan un xornal dixital en galego de ámbito galego, unha plataforma aberta para a difusión de información e análise da actualidade social e política do país. Pretendemos dar relevancia a asuntos esquecidos na axenda pública.

adiante.gal inspírase nun xornalismo lento que propón unha lectura pausada das historias e vai na procura doutra mirada sobre o acontecer no país.

adiante.gal é un medio de comunicación libre que aspira a dar conta do que pasa sen filtros.

Que é adiante.gal?

adiante.gal é unha comunidade de colaboradoras e lectoras que impulsan un xornal dixital en galego de ámbito galego, unha plataforma aberta para a difusión de información e análise da actualidade social e política do país. Pretendemos dar relevancia a asuntos esquecidos na axenda pública.

adiante.gal inspírase nun xornalismo lento que propón unha lectura pausada das historias e vai na procura doutra mirada sobre o acontecer no país.

adiante.gal é un medio de comunicación libre que aspira a dar conta do que pasa sen filtros.

Política editorial

En adiante.gal cada unha das colaboradoras ten seu punto de vista, aspiramos á liberdade de pensamento e, polo tanto, non se limitarán as opinións, pero estimularanse o rigor na elaboración das informacións e unha práctica de investigación e reflexión como únicas condicionantes do traballo xornalístico. No adiante.gal esforzarémonos no coidado da edición e no respecto do compromiso cunha información precisa, fundamentada, contextualizada, veraz e ponderada.

Traballaremos para darlle voz á xente que sofre e a quen se esforza en mudar o mundo. Buscamos voces que reflictan eses cambios. Avogamos pola transparencia, mais protexeremos aquelas fontes que o precisen cando o anonimato estea xustificado e se corroboren os feitos.

Todas as colaboracións serán remuneradas e non se admitirán colaboracións gratuítas nin extraordinarias sen un acordo previo coa autora.

Calquera corrección dun artigo solicitada polos autores será atendida e anotarase a data e a corrección ao pé da peza. As correccións significativas anotaranse na parte superior da historia. Anotaranse tamén as agregacións que sirvan para completar as novas ou as opinións. Admitiranse comentarios das subscritoras en calquera das seccións do xornal após a obrigada revisión por parte dos editores.

Un consello editorial orientará aos editores para manter a política editorial que aquí se establece.

Quen fai parte de adiante.gal?​

adiante.gal nace dunha cooperativa de traballo asociado constituída a comezos de 2018 por tres socias: Ximena, Xosé Antón* e Erik. As socias traballadoras achegan o 85% do capital social e un grupo de socias promotoras, o restante. Todas elas teñen voz e voto na asemblea. 

adiante.gal nace con dous retos: facer un xornalismo lento que teña (un) valor público, e mantermos a independencia cunha cooperativa socialmente rendíbel.

adiante.gal nace grazas ás contribucións de profesionais do deseño, do xornalismo e da edición que fornecen o proxecto. E tamén pola xenerosidade dun grupo de colaboradoras e colaboradores de doutros ámbitos que verten experiencias diversas no xornal. E sostendo todo isto están un cento de amigas e amigos que xa se comprometeron co xornal porque coma nós teimarán para facelo posíbel.

Porque somos cooperativa?​

Porque o modelo cooperativo permite unha construción colectiva do proxecto adiante.gal.

Porque somos lectoras, traballadoras, comunicadoras… somos cidadás que queremos medios de comunicación propios.

Porque entre todas queremos conformar unha estrutura democrática para facer xornalismo e o modelo cooperativo concédenos a cada socia un voto, independentemente do investimento, poñendo así o foco nas persoas, non no capital que é un recurso máis. Neste proxecto as persoas somos imprescindíbeis porque somos as donas da creatividade, das inquedanzas, das teimas, do maxín.

Somos cooperativa porque as historias que produza esta colaboración terán que cambiar o que a comunicación vén sendo, e facer do xornalismo non unha ferramenta dos poderosos, senón un megáfono para a xente que sofre e a xente que loita para mudar o mundo.

Porque queremos investir en información no marco da economía social, baixo os principios do ben común, e convertermos en co-responsábeis e asumir o esforzo de participar no devir editorial do medio de comunicación que promovemos.

Un modelo cooperativo construído entre xornalistas e lectoras desde a horizontalidade no só garante a independencia senón tamén sitúa o poder da comunicación en mans da xente. E cando todas esteamos incluídas na conversa, quizá sexamos quen de comprender as forzas que dan forma ao noso mundo.

adiante.gal pénsase coma un espazo onde público e informadoras cooperan, deciden, axudan, xeran comunidade, transforman e constrúen valores fornecedores das relacións humanas futuras.

Adiante S. Coop Galega​

Ximena González

Deseño e edición

Bos Aires, 1979. Filla de emigrantes a un lado e outro do atlántico. Feminista, activista e obreira con innumerábeis experiencias no mercado laboral da precariedade e explotación. Editora do fanzine Galiza Nación Cuir, impulsora do C.S. A Galleira, activista da Marcha Mundial das Mulleres. Estou en adiantel.gal porque creo que debemos construír as nosas propias alternativas comunitarias tamén nos medios, para contar a realidade dende onde a vivimos.

Xosé Dorrio

Ourense, 1976. Son Técnico de Emprego, e con formación relacionada con esta tarefa (Dereito e Ciencias do Traballo). Gústame o modelo cooperativo como ferramenta de traballo e por iso participo en adiante.gal e outros proxectos de semellantes características.

*Xosé Antón solicitou en maio a baixa na cooperativa.

Erik Dobaño

Edición

Ourense, 1970. Xornalista con vinte anos de experiencia en prensa escrita e, ultimamente, xornais dixitais (laduda, entrenosdigital, sermosgaliza). Estou certo que a independencia do xornalismo é responsabilidade dos xornalistas, e ten que selo tamén das lectoras e lectores aos que convidamos a colaborar desde o principio. Nacemos precarias, pero mesmo desde aquí, esforzarémonos por contar ben e con seriedade as historias que nos interesan.