Consultorio literario

Os precursores

Minia Remorenda & Pinga Lazurca

Facebook
Twitter
Google+
WhatsApp
Telegram
Email

Queridas seareiras desta nosa sección, tédesnos encantadas. É unha ledicia enorme observar como ides enchendo a nosa caixa de correo colaboradoras@adiante.gal) coas dúbidas literarias que vos quitan o sono. Grazas a vós confirmamos que somos súper necesarias e que debemos seguir adiante nestas batallas que pouco a pouco lle imos gañando á ignorancia. Á vosa, claro. Saudámosvos, pois, con moito agarimo a todas, especialmente ás que ledes a palabra “certame” e entendedes o que vos dá a gana.

A nós gústanos máis a equidade que a un parvo un lapis, por iso nesta ocasión metemos todas as vosas preguntas nun bote e a máis inocente das catro mans coas que contamos sacou a que hoxe imos responder:

A que tipo de certames nos aconsellades concorrer para gañar recoñecemento literario tendo en conta que o premio Celanova-Casa dos Poetas que o ano pasado foi concedido a Estrella Galicia este ano foi para o Parlamento de Galiza?

A ver, querido, toma nota. En primeiro lugar aconsellamos que te presentes a certames ós que poidas presentarte. Hai unha chea deles, de verdade. Distínguense dunha entidade que concede un premio honorífico a quen lle peta en que están expresamente dirixidos a persoas que poden concorrer libremente a eles. Se aínda así segues emperrado en conseguir este premio, un Nobel a organismos internacionais ou o título de fallera maior sendo un home peludo do Incio, aí nós temos pouco que facer.

A nós encántanos este premio que concede a Fundación Curros Enríquez. Encántanos que este ano recaera no Parlamento de Galiza onde Curros exerceu de cronista. O ano pasado déronllo á Estrella Galicia porque a Curros o que máis lle gustaba era recitar baixando terzos de 1906, como a todos os grandes poetas desta terra nosa. Sabemos que noutra ocasión o premio foi para o Grupo R porque Curros foi o primeiro galego que contratou o servizo ADSL da compañía. Un precursor, xa sabedes.

Permaneceremos curiosas e atentas para ver a quen lle toca o ano que vén. Minia aposta polo licor café e eu digo que vai fixo para Carvalho Calero.

Vigo, 28 de agosto.

Minia Remorenda & Pinga Lazurca

Minia Remorenda & Pinga Lazurca

Minia Remorenda e Pinga Lazurca son os pseudónimos baixo os que escriben esta sección dúas autoras de referencia das nosas letras. Mulleres de éxito absoluto, empoderadas ata as cellas na literatura e na vida, atenden presente consultorio literario para xoves poetas dende o coñecemento e a experiencia. Ámbas as dúas levan ao lombo unha longa traxectoria, mais prefiren ocultar o seu nome para evitar as consecuencias naturais que poida traerlles o revelado das crudas realidades do sistema literario, as cales expoñen sen pudor a aquelas persoas que se dirixen a elas buscando consello.

Queridas portadoras do virus da escritura, se vos quita o sono calquera dúbida relativa ó oficio podedes dirixirvos a nós, que todo o sabemos, na seguinte dirección: colaboradoras@adiante.gal

Debo confesar á miña nai e ó meu pai que son poeta?

CONSULTORIO LITERARIO. Minia Remorenda e Pinga Lazurca dan resposta ó drama que nos confesa un amigo descoñecido que oculta o seu verdadeiro nome, e ben que fai, baixo o alcume poeta pasivo na súa primeira entrega deste consultorio. Minia Remorenda e Pinga Lazurca son os pseudónimos baixo os que escriben esta sección dúas autoras de referencia das nosas letras. Mulleres de éxito absoluto, empoderadas ata as cellas na literatura e na vida.

Deixe um comentário