Encher as ailas de liberdade

Comunicado do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) ante o suicidio de adolescentes nas últimas semanas.

Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no google
Google+
Compartilhar no whatsapp
WhatsApp
Compartilhar no telegram
Telegram
Compartilhar no email
Email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no google
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
Compartilhar no email

Desde o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) queremos trasladar o noso pesar e solidariedade coas familias de Cristian e Nerea polos terribles feitos acontecidos nas pasadas semanas.

Igualmente, queremos expresar a nosa preocupación ante as circunstancias que levan a dúas persoas novas a quitarse a vida pola intolerancia e maltrato que esta sociedade perpetúa contra quen expresa o seu desexo sexual ou a súa identidade de xénero de forma diversa e diferente aos modelos de masculinidade e feminidade tradicionais.

Neste contexto, queremos pór de manifesto que:

Tal como marca a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020, a prevención debe ser unha das accións prioritarias para evitar a aparición de condutas de acoso e discriminación no ámbito escolar. Desde o Ceesg, valoramos o compromiso da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de encher as aulas de liberdade para que cadaquén poida ser e sentir sen medo nin violencia. 

Seguindo o expresado polo Movemento Galego da Saúde Mental, no seu comunicado polo Día Mundial da Prevención do Suicidio 2020, necesitamos “datos de calidade que axuden a coñecer con maior precisión as circunstancias e características sociodemográficas que permitan avanzar en actuacións preventivas máis precisas e eficaces”. 

As leis, os observatorios e os protocolos precisan de profesionais con cualificación para a súa efectividade, fican en papel mollado se non se destinan recursos públicos para a súa aplicación práctica de xeito constante e sistemático. O profesorado en moitas ocasións non é quen de asumir a responsabilidade que se deriva deste tipo de medidas.

É preciso abordar as condutas de odio e o acoso escolar desde a intervención socioeducativa, algo que está a fallar dentro do sistema educativo galego.

Precisamos actuacións coordinadas entre o profesorado e profesionais da educación social nos centros educativos, que permitan a implementación de intervencións socioeducativas integrais e sistémicas, dotadas dos recursos necesarios. Para que esta coordinación sexa efectiva, precisamos educadoras e educadores sociais nos centros educativos, na liña doutras comunidades autónomas como Estremadura, Castela A Mancha, Baleares, Canarias, Andalucía ou Cataluña.

Evidénciase a necesidade de apostar por programas de mediación e acompañamento socioeducativo, desde un enfoque comunitario e integral que atenda ao conxunto da comunidade educativa –alumnado, profesorado, familias, axentes sociocomunitarios-. As charlas educativas e os obradoiros puntuais non son suficiente garante para a prevención de condutas de acoso nos centros educativos.

A Educación Social é un dereito fundamental das persoas que participan nos centros educativos: dereito á convivencia e á protección social, dereito a unha intervención socioeducativa integral, contextual e preventiva ante situacións de acoso ou ciberacoso; que promova unha resolución alternativa de conflitos; a igualdade e a diversidade, a educación afectivo-sexual-emocional, a prevención dos delitos de opresión e odio, etc.

Porque os gobernos teñen a obriga de establecer medidas para reducir o impacto dos suicidios, entre elas garantir un sistema educativo público, de calidade, coeducativo, feminista, inclusivo e diverso, LGBTIQ+.

Desde o Ceesg seguiremos solicitando, a nivel autonómico, un proxecto piloto para a incorporación da figura da Educación Social nos centros educativos, como recurso para a prevención do acoso escolar e para evitar que se produzan situacións como as que viviron Nerea e Cristian.

 

Grupo de Traballo Fiadeiras. Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. 14 de outubro 2020

Deixe um comentário

Deixe um comentário